เรียกดูข้อมูล: ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

สอบราคาจ้างเหมาตกแต่งและปรับปรุงภูมิสถานปัตย์ ย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม

สอบราคาจ้างเหมาตกแต่งและปรับปรุงภูมิสถานปัตย์ ย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ – ชุดทดลองเรื่องสนามแม่เหล็กในขดลวด – เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด 85 ลิตร – ชุดปฏิบัติการใช้เครื่องมืดวัดด้านมิติและวิเคราะห์ – ครุภัณฑ์ทางการศึกษา หุ่นจำลองกล้ามเนื…