ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวอบรม/พัฒนาวิชาการ
0

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสุขภาพเพื่อความผ่อนคลายทั้งกายและใจ Wellness Hero

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับโปรแกรมดีๆ กับการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการดูแลสุขภาพที่ดีไปด้วยกันกับกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสุขภาพเพื่อความผ่อนคลายทั้งกายและใจ Wellness Hero ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 @ Sa…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นชนิดอ่านผลทันที

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นชนิดอ่านผลทันที รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและตรวจประเมินหาความผิดปกติของเท้า

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและตรวจประเมินหาความผิดปกติของเท้า รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สาธิตสำหรับการเรียนการสอนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สาธิตสำหรับการเรียนการสอนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรโยธา

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรโยธา รายละเอียด ใบสมัคร

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียแบบวัดค่าต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียแบบวัดค่าต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและตรวจประเมินหาความผิดปกติของเท้า

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและตรวจประเมินหาความผิดปกติของเท้า รายละเอียด