เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีคำสั่งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เริ่มปฏิบัติหน้า…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการบรรยาย หัวข้อ (light bulb)“การดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการ”

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการบรรยาย หัวข้อ  (light bulb)“การดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการ” วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ที่คว้า “รางวัล DIPLOMA OF HONOR” จากการเข้าร่วมการแข่งขันประกอบอาหาร เพื่อค้นหาสุดยอดเชฟในรายการ THE 24th THAILAND’S INTERNATIONAL CULINARY CUP (TICC) 2018

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน คือ 1) นางสาวจิตร์กัญญา อนันตภักดิ์ 2) นายเตชินท์ เทพภูธร …

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน The 4 AOAC CONTEST ที่สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน The 4 AOAC CONTEST ที่สถาบันอาหาร กรุงเทพมหานคร นิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน น.ส. ปิยรัตน์ ยาเคน น.ส.พิมพิพา…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนเฉลิมพระเกียรติ วันพฤหัสบดีที่  6  กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2561

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 รายละเอีดเพิ่มเติม รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

12 สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

12 สิงหา มหาราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญบุคลากรและนิสิตร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 86 พรรษา

ขอเชิญบุคลากรและนิสิตร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 86 พรรษา วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เว…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

เชิญบุคลากรและนิสิตร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบ 22 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2561

เชิญบุคลากรและนิสิตร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาครบ 22 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษน์ อาคารวิทยาเจคเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) &…