ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์สารสำคัญ เช่น สารแอนตี้ออกซิเดนซ์ สารพรีไบโอติก และวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการสำหรับอาหารท้องถิ่นอีสาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์สารสำคัญ เช่น สารแอนตี้ออกซิเดนซ์ สารพรีไบโอติก และวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการสำหรับอาหารท้องถิ่นอีสาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการเตรียมพื้นที่ (วัสดุการเกษตร) จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการเตรียมพื้นที่ (วัสดุการเกษตร) จำนวน 6 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปัจจัยการผลิต (อาการสัตว์) จำนวน 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปัจจัยการผลิต (อาการสัตว์) จำนวน 12 รายการ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยสาธิตการสอน สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยสาธิตการสอน สังกัดภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวัสดุและเอกสารประกอบการฝึกอบรมจำนวน 200 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำวัสดุและเอกสารประกอบการฝึกอบรมจำนวน 200 ชุด รายละเอียด

ข่าวกิจกรรมนิสิต
0

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคืนเงินค่าเทอม 50% สำหรับนิสิตที่ยืนยันในระบบ รอบที่ 2 นิสิตจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคืนเงินค่าเทอม 50% สำหรับนิสิตที่ยืนยันในระบบ รอบที่ 2 นิสิตจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป