มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2561 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา และพนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา

0

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 6/2561 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา และพนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา

แชร์