เรียกดูข้อมูล: ข่าวกิจกรรมนิสิต

ข่าวกิจกรรมนิสิต
0

เปิดลงทะเบียนคืนเงินค่าเทอม รอบที่ 3

เปิดลงทะเบียนคืนเงินค่าเทอม รอบที่ 3 ขอให้นิสิต มก.ฉกส. ทุกคนตรวจสอบรายชื่อตามลิงค์นี้ หากมีรายชื่อโปรดยืนยันตัวตนในแบบฟอร์ม การขอยืนยันสิทธิ์ล่าช้า/ปรับปรุงการใช้สิทธิ์ ส่วนลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษ…

ข่าวกิจกรรมนิสิต
0

รายชื่อผู้ที่ได้รับนัดหมายให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

รายชื่อผู้ที่ได้รับนัดหมายให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 วันที่ 8 จุลาคม 2564 วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ข่าวกิจกรรมนิสิต
0

ประกาศรายชื่อนิสิตขอการใช้สิทธิ์ลดหย่อนตามนโยบายของภาครัฐ (ลดค่าเทอม 50%) รอบที่ 2 (สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนช่วงวันที่ 17 สิงหาคม – 19 กันยายน 2564 )

ประกาศรายชื่อนิสิตขอการใช้สิทธิ์ลดหย่อนตามนโยบายของภาครัฐ (ลดค่าเทอม 50%) รอบที่ 2 (สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนช่วงวันที่ 17 สิงหาคม – 19 กันยายน 2564 ) 

ข่าวกิจกรรมนิสิต
0

ขอแจ้งรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ลดหย่อนตามมาตรการรัฐ (รอบแรก) ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2564

นิสิตประเภท ก จ่ายเงินครบ จะได้รับเงินคืนภายในวันที่ 3 กันยายน 64 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลด KU2 และใบลดหนี้ในระบบสารสนเทศนิสิต ผ่อนผัน/จ่ายเป็นงวด สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ เพื่อชำระเงินส่วนที่เหลือใน…

ข่าวกิจกรรมนิสิต
0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดจำหน่ายเครื่องหมายนิสิต ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดจำหน่ายเครื่องหมายนิสิต ประจำปี 2564 นิสิตท่านได้สนใจสั่งซื้อได้ที่หน่วยสิทธิประโยชน์ อาคารบริหาร (อาคาร 1) หมายเลขโทรศัพท์ 08-9840-671…

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รายละเอียด

ข่าวกิจกรรมนิสิต
0

โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 “การพัฒนาบุคลิกภาพสู้สากลและการเขียน RESUME เพื่อการสมัครงาน”

โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 “การพัฒนาบุคลิกภาพสู้สากลและการเขียน RESUME เพื่อการสมัครงาน” รุ่นที่ 3-4 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 …

ข่าวกิจกรรมนิสิต
0

ตรวจสอบรายชื่อที่ภูมิลำเนาทหารของตนเอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

การตรวจสอบรายชื่อที่ภูมิลำเนาทหารของตนเอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และรายงานตัวตามที่ระบุไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) นิสิตที่ส่งเอกสารเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร…

ข่าวกิจกรรมนิสิต
0

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑         ให้นิสิตที่มีรายชื่อและได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ ดำเนินการขอคืนค่าธรรมเนียมการศึก…