รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 tcas2565 มก.ฉกส.

ขอแจ้งรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ลดหย่อนตามมาตรการรัฐ (รอบแรก) ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2564

0
 • นิสิตประเภท ก จ่ายเงินครบ จะได้รับเงินคืนภายในวันที่ 3 กันยายน 64 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลด KU2 และใบลดหนี้ในระบบสารสนเทศนิสิต ผ่อนผัน/จ่ายเป็นงวด สามารถดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ เพื่อชำระเงินส่วนที่เหลือในระบบสารสนเทศนิสิต
 • นิสิตประเภท ข ให้ติดต่องานการเงินเพื่อยืนยัน/ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์
 • 3. นิสิตประเภท ค จ่ายเงินครบจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ 3 กันยายน 64 เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลด KU 2 และใบลดหนี้ในระบบสารสนเทศนิสิต

  4.นิสิตประเภท ง , จ งานการเงินจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง

  5. นิสิตประเภท ฉ ให้ติดต่องานการเงินเพื่อยืนยัน / ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ ขอบคุณข้อมูลจากหน่วยการเงิน มก.ฉกส.

  **************************************************************

  รายชื่อนิสิตที่จะได้รับโอนเงินค่าเทอม 50% นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  แชร์ :

  ข้อมูลผู้เขียน

  Comments are closed.