รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 tcas2565 มก.ฉกส.

โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 “การพัฒนาบุคลิกภาพสู้สากลและการเขียน RESUME เพื่อการสมัครงาน”

0

โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 “การพัฒนาบุคลิกภาพสู้สากลและการเขียน RESUME เพื่อการสมัครงาน”

รุ่นที่ 3-4 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สำหรับนิสิตคณะ วว. และ ศว. นิสิตสหกิจศึกษา และนิสิตที่มีความสนใจ (นิสิตแต่งกายด้วยชุดนิสิตตามระเบียบเท่านั้น)

ณ ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อ.9) ชั้น 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฺฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.