เรียกดูข้อมูล: รับสมัครนิสิต

รับสมัครนิสิต
0

TCAS 62 รอบที่ 2

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย เปิดรับสมัคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562  โดยใช้ คะแนน GAT/PAT  9 วิชาสามัญ เกรดเฉลี่ย และแผนการเรียน  ประกอบการสมัคร สมัครออนไลน์ คลิก https://…