รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 tcas2565 มก.ฉกส.

สมัครผ่านโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

0

สมัครโดยใช้เกรดเฉลี่ย และแผนการเรียน ประกอบการสมัครเท่านั้น  สมัครออนไลน์

คลิก https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/?page_id=390

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.