ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

TCAS 62 รอบที่ 2

0

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย เปิดรับสมัคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562  โดยใช้

คะแนน GAT/PAT  9 วิชาสามัญ เกรดเฉลี่ย และแผนการเรียน  ประกอบการสมัคร

สมัครออนไลน์ คลิก https://misreg.csc.ku.ac.th/admission/?page_id=65

แชร์