รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 tcas2565 มก.ฉกส.

อ่างสกลนคร แหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชาวนนทรีอีสาน

0

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตัวอ่าง ตั้งอยู่ บ.เชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร ขนาดและความจุ 350,000 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณก่อสร้าง 5,070,500 บาท เริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2541 ผู้ควบคุมงาน นายเชิดพงษ์ โกมารกุล ณ นคร
หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน นายจรูญ พจน์สุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ .5 นายวันชาติ คัมภีรยส
อธิบดีกรมชลประทาน นายปราโมทย์ ไม้กลัด

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.