รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 tcas2564 มก.ฉกส.

อุทยานถิ่นมั่นในพุทธธรรม

0

อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม เป็นอาคารหลังที่สิบห้า ตั้งอยู่ในบริเวณเหนืออ่างสกลนคร บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ งบประมาณการก่อสร้าง 6,000,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2548 รูปแบบของอาคารประยุกต์มาจาก สิม คือ โบสถ์ของภาคอีสาน สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินสีห์จำลองซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ได้ทำพิธีอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จำลองขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 โดยฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประกอบพิธี อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจในการบำเพ็ญภาวนา และปฏิบัติธรรมของอาจารย์ นิสิต และบุคลากรทั่วไปด้วย

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.