รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 tcas2564 มก.ฉกส.

ลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0

0

บทสัมภาษณ์รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ ในรายการวิชาคนดี ทางช่อง TNN24

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.