รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 tcas2565 มก.ฉกส.

ขอเชิญวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง2560 ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0

ขอเชิญวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง2560 ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยางประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 19 ธันวาคม 2559 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เสือเฒ่า โทร.086-566-3562อีเมล:koy_094@hotmail.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ :http://www.mat.sci.ku.ac.th/rubber/

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.