ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก.ฉกส. เข้าร่วมอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลด้านภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตข้อสอบ

0

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนิสิต มก.ฉกส.
เข้าร่วมอบรมแนะนำการใช้ฐานข้อมูลด้านภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตข้อสอบ
วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560
เวลา 13.00 – 15.30 น.
ณ ห้อง 9-301/1
ฐานข้อมูล Gale Lingo (โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ)
– มี Placement Test เพื่อวัดระดับโปรแกรมที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้ โดยผลลัพธ์เทียบเคียงกับคะแนนสอบ TOEFL และ TOEIC ได้
– มี The Studio และ Speak2Me สำหรับการฝึกพูด โดยระบบจะตรวจสอบสำเนียงเพื่อให้ผู้ใช้พัฒนาการพูดได้อย่างถูกต้อง
– เข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน ภายใต้เครือข่ายนนทรี KU WIN
ฐานข้อมูล Testing and Educational Reference Center (ฐานข้อมูลข้อสอบภาษาอังกฤษ)
– รวบรวมบททดสอบด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพต่างๆ
– แสดงผลในรูปแบบเว็บไซต์ และหนังสือออนไลน์ในรูปแบบ PDF
– เข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน ภายใต้เครือข่ายนนทรี KU WIN

แชร์