รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 tcas2565 มก.ฉกส.

ห้องสมุด มก.ฉกส. ขยายเวลา ให้อาจารย์ นิสิตและบุคลกร เสนอแนะรายการหนังสือ และ คัดเลือกรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2564

0

ห้องสมุด มก.ฉกส. ขยายเวลา ให้อาจารย์ นิสิตและบุคลกร เสนอแนะรายการหนังสือ และ คัดเลือกรายการหนังสือ เพื่อจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 URL รายชื่อหนังสือพิจารณาคัดเลือกจัดซื้องบประมาณ 2564 https://shorturl.asia/qe3LM URL แบบฟอร์มเสนอแนะรายการหนังสือ (ฉบับพิมพ์) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book )และฐานข้อมูล (Database) https://forms.gle/2pSEUQztED6uWeHk9 สอบถามเติมเพิ่มเติม คุณสุภารัตน์ พรหมเมือง บรรณารักษ์ หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ E-mail. Supharat.p@ku.th โทรภายใน 9012

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.