รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 tcas2565 มก.ฉกส.

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ (ออนไลน์) ISSAAS International Congress & General Meeting 2021 Theme “Transforming System and Strengthening Development for Agricultural Sustainability”

0

เรียน นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ (ออนไลน์) ISSAAS International Congress & General Meeting 2021 Theme “Transforming System and Strengthening Development for Agricultural Sustainability” ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 หมดเขตส่งผลงาน Abstract: 15 กันยายน 2564 Sub-theme Food/Agricultural Education and Community Empowerment/Agro Tourism Biotechnology and Innovation in Agriculture Crop Production and Management/ Ecology Animal Sciences/ Fishery and Veterinary Sciences Smart Agricultural System/ Machinery/Logistic Environmental/Energy and Waste Management in Agriculture ด่วน!! *นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกวิทยาเขต (รวมนิสิต และบุคลากรชาวต่างประเทศ) ที่เข้าร่วมประชุม ยกเว้นค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนสำหรับการนำเสนอผลงานแบบ Oral presentation และ ลดหย่อนค่าลงทะเบียนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าลงทะเบียนสำหรับการนำเสนอผลงานแบบ Poster presentation* (อัตรานี้ไม่รวมค่าสมัครสมาชิกภาพรายปี 1,000 บาท) สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานชาวไทย จะต้องสมัครเป็นสมาชิก ISSAAS ประเทศไทย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQu4Y2D7_IrI08cFm1U8zTxKyiOD-j9Mc4Zz7sS7y64guwXw/viewform เอกสารประกอบ 1. poster ประชาสัมพันธ์ ที่ https://kpsoffice.kps.ku.ac.th/mailgroupkps/pr/040864-1.jpg 2. ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการประชุม ที่ https://kpsoffice.kps.ku.ac.th/mailgroupkps/pr/040864-2.jpg 3. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ website https://issaasthailand.com

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.