เรียกดูข้อมูล: ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่
0

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ (ออนไลน์) ISSAAS International Congress & General Meeting 2021 Theme “Transforming System and Strengthening Development for Agricultural Sustainability”

เรียน นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ (ออนไลน์) ISSAAS International Congress & General Meetin…

ไม่มีหมวดหมู่
0

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รายละเอียด

ไม่มีหมวดหมู่
0

งานเกษตรแฟร์ นนทีอีสาน ครั้งที่ 14

งานเกษตรแฟร์ นนทีอีสาน ครั้งที่ 14 วันที่ 20-26 ธันวาคม 2562 “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน โครงการประกวดแคคตัสและไม้อวบน้ำ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประวัติคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2543 (ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดตั…

ไม่มีหมวดหมู่
0

งานในห้วงเวลา 2558-2560 ที่สภา มก. ขอบคุณทุกอย่างมากครับ

หนังสือขอบคุณจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28

ไม่มีหมวดหมู่
0

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบงานสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ 7 ครั้ง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2539 ผู้ดูแลนักเรียนไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร…