ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครบุคคลเพื่อนจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) สาขาการเงินหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครบุคคลเพื่อนจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) สาขาการเงินหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ใบสมัคร

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหรรม

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหรรม รายละเอียด (ร่าง) รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลานวมินทรานุสรณ์ 2513 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลานวมินทรานุสรณ์ 2513 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รายละเอียด (ร่าง) รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ผลการสัมภาษณ์การพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และทางด้านนิติศาสตร์

ผลการสัมภาษณ์การพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และทางด้านนิติศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวประกาศ
0

ขยายเวลารับสมัครหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565-2567

ขยายเวลารับสมัครหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2565-2567 รายละเอียด ใบสมัคร

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 16 อัตรา

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 16 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร คำรับรอง