ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม The Fabrication Laboratory จำนวน 1 รายการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงประลองต้นแบบวิศวกรรม The Fabrication Laboratory จำนวน 1 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สื่อ สิ่งพิมพ์ จำนวน 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สื่อ สิ่งพิมพ์ จำนวน 11 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์สารสำคัญ เช่น สารแอนตี้ออกซิเดนซ์พรีไบโอติก จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์สารสำคัญ เช่น สารแอนตี้ออกซิเดนซ์พรีไบโอติก จำนวน 1 งาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการสำหรับอาหารท้องถิ่นอีสาน จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการสำหรับอาหารท้องถิ่นอีสาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด