ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด ใบสมัคร

ไม่มีหมวดหมู่
0

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดชฯ

พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดชฯ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานกลางแจ้ง (ข้างอาคารเรียนรวม หรืออาคาร2) โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทย…

ข่าวรับสมัครงาน
0

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาระดับปฏิบัติการ ๑ อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาระดับปฏิบัติการ ๑ อัตรา รายละเอียด

ข่าวทุนการศึกษา
0

ประกาศรับสมัครนิสิตทุนการศึกษาสำหรับผู้มีภูมิลำเนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประกาศรับสมัครนิสิตทุนการศึกษาสำหรับผู้มีภูมิลำเนาใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียด ใบสมัครทุน4จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด คำรับรอง