ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการสำหรับอาหารท้องถิ่นอีสาน จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการสำหรับอาหารท้องถิ่นอีสาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดภาควิชาอนามัยชุมชน โดยการสอบสอน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดภาควิชาอนามัยชุมชน โดยการสอบสอน รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ทางด้านนิติศาสตร์ และทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารการพัฒนา โดยการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ทางด้านนิติศาสตร์ และทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารการพัฒนา โดยการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริการรัฐกิจ การบริหารการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยการเข้ารับการทดสอบด้านจิตวิทยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ บริการรัฐกิจ การบริหารการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา โดยการเข้ารับการทดสอบด้านจิตวิทยา ราย…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนัดารเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 คน

ประกาศผู้ชนัดารเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 คน รายละเอียด