ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สาธิตสำหรับการเรียนการสอนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ประกาศจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สาธิตสำหรับการเรียนการสอนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศจัดซื้อชุดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและตรวจประเมินหาความผิดปกติของเท้า

ประกาศจัดซื้อชุดฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและตรวจประเมินหาความผิดปกติของเท้า รายละเอียด

ข่าวอบรม/พัฒนาวิชาการ
0

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสุขภาพเพื่อความผ่อนคลายทั้งกายและใจ Wellness Hero

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับโปรแกรมดีๆ กับการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการดูแลสุขภาพที่ดีไปด้วยกันกับกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสุขภาพเพื่อความผ่อนคลายทั้งกายและใจ Wellness Hero ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 @ Sa…

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นชนิดอ่านผลทันที

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นชนิดอ่านผลทันที รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและตรวจประเมินหาความผิดปกติของเท้า

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและตรวจประเมินหาความผิดปกติของเท้า รายละเอียด