เรียกดูข้อมูล: แนะนำวิทยาเขต

Unseen นนทรีอีสาน
0

ที่นี่…KU CSC

เมื่อนิกกี้ศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คิดถึงบรรยากาศภายเก่าๆของมหาวิทยาลัย เมื่อมีเวลาพักผ่อนจึงเดินทางกลับมาเยือนสถานศึกษาแห่งนี้อีกครั้ง ชีวิตความเป็นอ…

ความภาคภูมิใจ มก.ฉกส.
0

ลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0

บทสัมภาษณ์รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ ในรายการวิชาคนดี ทางช่อง TNN24

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 18 (หอพักนิสิตหญิงตาลฟ้า)

อาคารหอพักหญิงตาลฟ้า เป็นอาคารหลังที่สิบแปด  สูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ   7, 975 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553   เป็นอาคารหอพัก…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 17 (อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร 2)

อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรหลังที่ 2 เป็นอาคารหลังที่สิบเจ็ด  สูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ 6, 000 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง  81,400,000 บาท  เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552   ก่อสร้างแล้วเ…