เรียกดูข้อมูล: ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาล รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร คำรับรอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียด ใบสมัคร คำรับรอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการพิจารณาการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอนามัยชุมชน

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการพิจารณาการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาอนามัยชุมชน รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานอำนวยการ กองบริหารทั่วไป รายละเอียด