ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อสารชีวพันธ์บำรุงพืช บำรุงดินสำหรับแปลงเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 10 แห่ง (จำนวน 4 รายการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อสารชีวพันธ์บำรุงพืช บำรุงดินสำหรับแปลงเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 10 แห่ง (จำนวน 4 รายการ) รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบหลายตัวแปร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบหลายตัวแปร จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำขนาดทดลอง (Test Kit) จำนวน 50 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำขนาดทดลอง (Test Kit) จำนวน 50 ชุด รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรใน Smart farm ต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 27 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรใน Smart farm ต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 27 รายการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อพร้อมติดตั้งระบบให้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์สูบน้ำส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในแปลงเกษตรกรต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับซื้อพร้อมติดตั้งระบบให้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์สูบน้ำส่งน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในแปลงเกษตรกรต้นแบบ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการการจ้างเหมาดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร แปลงเกษตรกรต้นแบบเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการการจ้างเหมาดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร แปลงเกษตรกรต้นแบบเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อพันธุ์พืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองแปงตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 10 แปลง (จำนวน 9 รายการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อพันธุ์พืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองแปงตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 10 แปลง (จำนวน 9 รายการ) รายละเ…

ข่าวรับสมัครงาน
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา โดยสาธิต การสอบสอน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา โดยสาธิต การ…