ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

บริการวิชาการ
0

ชุดวิชาการผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชุดวิชาการผลิตผักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นนทกร ชรารินทร์ เศวต ชื่นบุญ กิ่งแก้ว พาสง่า วัลย์ณรัตน์ แสนเมือง วีระพงศ์ ไชยเชษฐ์ พัฒนาพร​ สัตถาผล มาลัย กาสุริย์ วิไลวรรณ กุนะ ทองแดง คำพอง ศรีประภา ฤทธิธรร…

ข่าวรับสมัครงาน
0

ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัด ภาควิชาการจัดการธุรกิจ

ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัด ภาควิชาการจัดการธุรกิจ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่-16

ประกาศรับสมัครผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 16 รายละเอียด ภาพพื้นที่

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาการด้านการประมงและระบบนิเวศแหล่งน้ำ

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาการด้านการประมงและระบบนิเวศแหล่งน้ำ รายละเอียด