ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายและสื่อโฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายและสื่อโฆษณา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริหารวิชาการและนิสิต

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริหารวิชาการและนิสิต รายละเอียด ใบสมัคร คำรับรอง

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางท่องเที่ยวริมฝั่งหนองหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางท่องเที่ยวริมฝั่งหนองหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประมง รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปลาในนาข้าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปลาในนาข้าว รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ๑ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ๑ อัตรา รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ 3 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

รับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ 3  อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด