มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม งานวันวิทยาศาสตร์ “Science and Innovation for better Life”

0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม งานวันวิทยาศาสตร์ “Science and Innovation for better Life”

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 ขอเชิญร่วมแข่งขัน ชิงโล่เกียรติยศจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรางวัลมากมายภายในงาน

แชร์