ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2562 ตำแหน่งนักสุขศึกษา 1 อัตรา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

0

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ครั้งที่ 7/2562 ตำแหน่งนักสุขศึกษา 1 อัตรา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

แชร์