ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย กิจกรรมที่ 2 เก็บข้อมูลการผลิตของสหกรณ์โพนยางคำเพื่อยกระดับมาตราฐานนเื้อ GI จำนวน 1 งาน

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย กิจกรรมที่ 2 เก็บข้อมูลการผลิตของสหกรณ์โพนยางคำเพื่อยกระดับมาตราฐานนเื้อ GI จำนวน 1 งาน

แชร์