รับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

งานเกษตรแฟร์ นนทีอีสาน ครั้งที่ 14

0

งานเกษตรแฟร์ นนทีอีสาน ครั้งที่ 14 วันที่ 20-26 ธันวาคม 2562 “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

โครงการประกวดแคคตัสและไม้อวบน้ำ
งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำแห่งประเทศไทย และสำนักพิมพ์บ้านและสวน จัดประกวดแคคตัสและไม้อวบน้ำ
ในงานงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

 

>> รายละเอียด <<<

การประกวด แผนธุรกิจเกษตร 4.0

(ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา)

 

ในหัวข้อ “แผนธุรกิจเกษตร 4.0 เพื่อการพัฒนาชุมชุนอย่างยั่งยืน” ในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ในงานงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562

 

>>> รายละเอียด <<<

 

 

แชร์