ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารมินิบัสขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ที่นั่ง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารมินิบัสขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ที่นั่ง

แชร์