ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิคระดับปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิคระดับปฏิบัติงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวกิจกรรมนิสิต
0

โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ เพื่อสร้างความรับผิดชอบให้พนักงานของรัฐที่เป็นผู้กู้ยืมให้ชำระหนี้คืนกองทุน (สำหรับบุคลากร มก.ฉกส.)

โครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ เพื่อสร้างความรับผิดชอบให้พนักงานของรัฐที่เป็นผู้กู้ยืมให้ชำระหนี้คืนกองทุน (สำหรับบุคลากร มก.ฉกส.) รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาทั่วไป สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงาทั่วไป สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด คำรับรอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเป็นพนักงานงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การทดสอบทางด้านจิตวิทยา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเป็นพนักงานงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (การทดสอบทางด้านจิตวิทยา) รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งวิศวกรโยธา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งวิศวกรโยธา รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตราสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตราสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียด