ผู้เขียน ศิวชาติ นาถาดทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

กิจกรรมประกวด สุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2560

กิจกรรมประกวด สุนทรพจน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในหัวข้อ “ตามรอยพระบาท พระแม่แห่งแผ่นดิน สู่ถิ่นส…

ข่าวรับสมัครงาน
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจเช็คสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก จำนวน 10 ชุด

สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจเช็คสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก จำนวน 10 ชุด รายละเอียด

ข่าวจ้างเหมา/ประกวดราคา
0

สอบราคาซื้อเรือสำรวจระบบนิเวศหนองหาร (เรือสปีดโบ๊ทไฟเบอร์ ความจุ 10 ที่นั่ง)

สอบราคาซื้อเรือสำรวจระบบนิเวศหนองหาร (เรือสปีดโบ๊ทไฟเบอร์ ความจุ 10 ที่นั่ง) รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 คน คือ 1. นายวงศกร บุญเหนือ นิสิตชั้นปีที่ 4 2. นางส…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรร่วม ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรร่วม ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00-09.00 น. ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม