ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายงานขอซื้อวัสดุการเกษตรในการจัดอบรม จำนวน 17 รายการ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานด้านการประมงตามหลีกเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายงานขอซื้อวัสดุการเกษตรในการจัดอบรม จำนวน 17 รายการ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานด้านการประมงตามหลีกเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

แชร์