ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการรักษาคุณภาพและการคงตัวของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมคราม จำนวน 1 งาน ในโครงการเพิ่มศักยภาพทางการค้าผลิตภัณฑ์เขิงนวัตกรรมจังหวัดสกลนครสู่สากล

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อการรักษาคุณภาพและการคงตัวของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมคราม จำนวน 1 งาน ในโครงการเพิ่มศักยภาพทางการค้าผลิตภัณฑ์เขิงนวัตกรรมจังหวัดสกลนครสู่สากล

แชร์