ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย กิจกรรมที่ 1 เก็บตัวอย่างเนื้อของสหกรณ์โพนยางคำเพื่อกำหนดมาตรฐาน GI จำนวน 1 งาน

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย กิจกรรมที่ 1 เก็บตัวอย่างเนื้อของสหกรณ์โพนยางคำเพื่อกำหนดมาตรฐาน GI จำนวน 1 งาน

แชร์