รับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

0

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

แชร์