ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตฯ กองบริการกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

0

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตฯ กองบริการกลาง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

แชร์