ก้าวสูทศวรรษที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ป้าทุ้มป้าไท้เพื่อจัดแสดงกระบวนการผลิตและการสาธิต

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ป้าทุ้มป้าไท้เพื่อจัดแสดงกระบวนการผลิตและการสาธิต

แชร์