รับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 tcas2565 มก.ฉกส.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อพันธุ์พืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองแปงตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 10 แปลง (จำนวน 9 รายการ)

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อพันธุ์พืชสมุนไพรและพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองแปงตามมาตราฐานเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 10 แปลง (จำนวน 9 รายการ)

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน

Comments are closed.