เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนิสิต
0

TCAS 62 รอบที่ 2

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย เปิดรับสมัคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562  โดยใช้ คะแนน GAT/PAT  9 วิชาสามัญ เกรดเฉลี่ย และแผนการเรียน  ประกอบการสมัคร สมัครออนไลน์ คลิก https://…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ผู้สมัครเข้าศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผู้สมัครเข้าศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ด่วน !!! สมัครแล้ว โปรดชำระเงินค่าสมัคร !!!! ผ่านการคัดเลือกแล้ว โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร !!!!

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สมัครต่อเนื่องได้เลย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สมัครต่อเนื่องได้เลย สอบถามเพิ่มเติม Admission KU.CSC. >>> คลิ้กที่นี่ <<< 086-224-1118 042-725-052

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการเตรียมความพร้อมในการทำงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่สากลและการเขียน RESUME เพื่อการสมัครงาน” รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (สำห…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการและผู้เข้า่ร่วม การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภท หน่วยบริการปฐมภูมิ

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการและผู้เข้า่ร่วม การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภท หน่วยบริการปฐมภูมิ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

Admission Kasetsart University – คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Admission Kasetsart University – คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 1.การจัดการ 2.การบัญชี 3.การตลาด 4.การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 5.ภาษาอังกฤษ 6.การเงิน 7.นิติศาสตร์ 8.รัฐประศาสนศาสตร์ รายละเอียด >&g…