ผู้เขียน admin

ไม่มีหมวดหมู่
0

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบงานสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ 7 ครั้ง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2539 ผู้ดูแลนักเรียนไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 ในหัวข้อ “THAILAND Education reform beyond Thailand 4.0”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ T…

แจ้งการโอนเงิน
0

แจ้งการโอนเงินสำหรับบุคลากร

1 ธันวาคม 2558 2 ธันวาคม 2558 3 ธันวาคม 2558 8 ธันวาคม 2558 24 ธันวาคม 2558 13 มกราคม 2559 15 มกราคม 2559 20 มกราคม 2559 28 มกราคม 2559 5 กุมภาพันธ์ 2559 22 กุมภาพันธ์ 2559 15 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25…

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร

ข่าวกิจกรรม มก.ฉกส.
0

เปิดใช้งานระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภคและคอมพิวเตอร์

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปิดใช้งานระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภคและคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://misreg.csc.ku.ac.th/ku/cscHelpdesk

ข่าวประกาศ
0

การขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

การขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสานครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอบเขตงาน ขอบเขตงานการขอใช้พื้นที่

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร รายละเอียด

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ รายละเอียด คำรับรอง

ข่าวรับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียด คำรับรอง