ผู้เขียน admin

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ

แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร บอกเล่าประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ คณะและสาขาวิชา การดำเนินงานต่างๆ

ข่าวสำหรับบุคลากร
0

การจัดการความรู้ (KM)

นโยบายและแนวทางการจัดการความรู้ มก. การดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ม…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

นิสิตจิตอาสาจำนวน 650 คน ร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นิสิตจิตอาสาจำนวน 650 คน ไปร่วมกิจกรรม big cleaning ที่บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม โดยมี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกวิลา…

Unseen นนทรีอีสาน
0

สายฟ้าฤดูฝน

ภาพแสงสายฟ้า ช่วงเวลาที่กำลังเปิดพายุในฤดูฝนฟ้าคะนอง ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บันทึกภาพจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.ฉกส. ขอบคุณภาพถ่ายจาก คุณธราธิป สีนาทอง : Network Admin งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการ…

ไม่มีหมวดหมู่
0

งานในห้วงเวลา 2558-2560 ที่สภา มก. ขอบคุณทุกอย่างมากครับ

หนังสือขอบคุณจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิบการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 13 และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28

ไม่มีหมวดหมู่
0

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบงานสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0

รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ 7 ครั้ง ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2539 ผู้ดูแลนักเรียนไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Thailand 4.0 ในหัวข้อ “THAILAND Education reform beyond Thailand 4.0”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ T…

แจ้งการโอนเงิน
0

แจ้งการโอนเงินสำหรับบุคลากร

1 ธันวาคม 2558 2 ธันวาคม 2558 3 ธันวาคม 2558 8 ธันวาคม 2558 24 ธันวาคม 2558 13 มกราคม 2559 15 มกราคม 2559 20 มกราคม 2559 28 มกราคม 2559 5 กุมภาพันธ์ 2559 22 กุมภาพันธ์ 2559 15 มีนาคม 2559 22 มีนาคม 25…

ข่าวรับสมัครงาน
0

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๔ อัตรา รายละเอียด ใบสมัคร