เรียกดูข้อมูล: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรแฟร์ นนทรีอีสานครั้งที่ 13 เกษตรกรรมปลอดสารพิษ ผลผลิตปลอดภัย เกษตรกรก้าวไกล นำไทยยั่งยืน

ขอเชิญเที่ยวงาน เกษตรแฟร์ นนทรีอีสานครั้งที่ 13 เกษตรกรรมปลอดสารพิษ ผลผลิตปลอดภัย เกษตรกรก้าวไกล นำไทยยั่งยืน วันที่ 26 พ.ย. ถึง 2 ธ.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนค…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร “การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ทางกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2562”

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร “การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ทางกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2561” เดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561 เช้า 09.00 – 1…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชลธิชา ผ่านสุวรรณ ชั้นปีที่ 3 นิสิตสาขาวิชาการเงิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี โดยสมาคมตราสารหนี้ไทย (T…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีม 3 คน ( KU CSC STREET SOCCER LEAGUE 2018 )

การแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีม 3 คน ( KU CSC STREET SOCCER LEAGUE 2018 ) คุณสมบัตินักกีฬา – ไม่จำกัดอายุและฝีมือ – ต้องเป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นายสุริยัน พลีจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน ASIA FLOW TOUR 2018 ระดับนานาชาติ รุ่น NOVICE

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นายสุริยัน พลีจันทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน ASIA FLOW TOUR 2018…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิตสหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิตสหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นิสิตสหกิจศึกษาระดับดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่ น.ส. ปาริชาติ เทศสา…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยเครื่องไล่ยุง ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอแสดงความยินดีกับผลงานวิจัยเครื่องไล่ยุง ของคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคเผือก ประจำปี 2561 วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 16.30 ณ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ภายในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มก.ฉกส.

ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และชาวสกลนครพร้อมผู้มีจิตศรัทธา ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงพญานาคเผือก ประจำปี 2561 วันเสาร์ ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 16.30 ณ อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ ภายในอุทยานหนองหารเฉล…

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมล เครือคำไหล นิสิตสหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิมล เครือคำไหล นิสิตสหกิจดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับดี หลักสูตรสัตวศาสตร์ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ฟาร์มลพบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญบุคลากร มก.ฉกส. ร่วมงาน นนทรีอีสานสีทอง ประจำปี 2561

ขอเชิญบุคลากร มก.ฉกส. ร่วมงาน นนทรีอีสานสีทอง ประจำปี 2561 รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ ดร.จิตรา พึ่งพานิช รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพ…